ឥណ្ឌូណេស៊ី ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានប្រជាជនប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតច្រើនបំផុតនៅលើលោក

58689
 • គេហទំព័រ Statista បានបង្ហាញស្ថិតិប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងគេក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ដែលក្នុងនោះក៏មានប្រទេស នៅអាស៊ានមួយផងដែរគឺ ឥណ្ឌូណេស៊ី ។

  ប្រទេសទាំង ១០ នោះមានដូចខាងក្រោម៖
  ១/ ចិន៖ មានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រមាណជាង ៨០៤,៥ លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន ១,៤០០ លាននាក់ ។
  ២/ ឥណ្ឌា៖ មានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រមាណជាង ៤៨៣ លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន ១,៣០០ លាននាក់ ។
  ៣/ សហរដ្ឋអាមេរិក៖ មានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រមាណជាង ២៧៤,៩ លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន ៣២៤ លាននាក់ ។
  ៤/ ប្រេស៊ីល៖ មានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតប្រមាណជាង ១៣៨,៤ លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន ២០៩ លាននាក់ ។
  ៥/ ប្រទេសជប៉ុន៖ មានប្រជាជនសរុបជាង ១១៧,៦ លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន ១២៧ លាននាក់ ។
  ៦/ ប្រទេសរុស្ស៊ី៖ មានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតប្រមាណជាង ១១៦,៩ លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន ១៤៣ លាននាក់ ។
  ៧ / ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ មានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតប្រមាណជាង ៩៥,២ លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន ២៦៣ លាននាក់ ។
  ៨/ នីហ្សេរីយ៉ា៖ មានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតប្រមាណជាង ៩២,៣ លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន ១៩០ លាននាក់ ។
  ៩/ ម៉ិកស៊ិកូ៖ មានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតប្រមាណជាង ៨៦,១៣ លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន ១២៩ លាននាក់ ។
  ១០/ អាល្លឺម៉ង់៖ មានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រមាណជាង ៧៧ លាននាក់នៃប្រជាជនមានចំនួន ៨២ លាននាក់ ៕

  ដោយ៖ សំណាង

 • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
 • អត្ថបទថ្មី