ថៃ វ៉ាដាច់គេ ជាប្រទេសមានភ្ញៀវទេសចរណ៍ច្រើនបំផុតនៅអាស៊ាន ខណះកម្ពុជា ឈរនៅលេខ

32900
 • បើតាមស្ថិតិរបស់អាស៊ានប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ ខាងក្រោមនេះជាចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងតាមប្រទេសនីមួយៗនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍៖

  ១០/ ប្រ៊ុយណេ៖ មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងសរុប ២៥៩,០០០ នាក់ ។

  ៩/ មីយ៉ាន់ម៉ា៖ មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងសរុប ៣,៤៤៣,០០០ នាក់ ។

  ៨/ ឡាវ៖ មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងសរុប ៣,៨៧០,០០០ នាក់ ។

  ៧/ កម្ពុជា៖ មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងសរុប ៥,៦០២,០០០ នាក់ ។

  ៦/ ហ្វីលីពីន៖ មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងសរុប ៦,៦២១,០០០ នាក់ ។

  ៥/ វៀតណាម៖ មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងសរុប ១២,៩២២,០០០ នាក់ ។

  ៤/ ឥណ្ឌូណេស៊ី៖ មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងសរុប ១៤,០៤០,០០០ នាក់ ។

  ៣/ សិង្ហបុរី៖ មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងសរុប ១៧,៤២៥,០០០ នាក់ ។

  ២/ ម៉ាឡេស៊ី៖ មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងសរុប ២៥,៩៤៨,០០០ នាក់ ។

  ១/ ថៃ៖ មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងសរុប ៣៥,៣៨១,០០០ នាក់ ។

  ដោយ៖ រ៉ាយូ

 • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
 • អត្ថបទថ្មី