ក្លឹបយក្សទាំង ៦ ដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅអង់គ្លេស ខណះ Man Utd ខ្ទាតចេញពីតំណែងកំពូល

25871
 • លីគកំពូលអង់គ្លេស ឬអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថា ក្របខ័ណ្ឌ Premier League គឺជាលីគយក្សធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោក ។ ប្រសិនបើជាលីគធំបំផុតនៅក្នុងលោក នោះច្បាស់ណាស់នឹងមានក្លឹបសម្បូធនធានដែលមានតម្លៃថ្លៃៗជាក់ជាមិនខាន ខណះខាងក្រោមនេះគឺជាក្លឹបកំពូលទាំង ៦ ដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតក្នុងចំណោមក្លឹបនៅអង់គ្លេស៖

  ៦/ ក្លឹប Arsenal មានតម្លៃ ១.៧៨ ពាន់លានដុល្លារ

  ៥/ ក្លឹប Chelsea មានតម្លៃ ២.១ ពាន់លានដុល្លារ

  ៤/ ក្លឹប Liverpool មានតម្លៃ ២.១ ពាន់លានដុល្លារ

  ៣/ ក្លឹប Tottenham Hotspur មានតម្លៃ ២.៣៩ ពាន់លានដុល្លារ

  ២/ ក្លឹប Manchester United មានតម្លៃ ២.៧២ ពាន់លានដុល្លារ

  ១/ ក្លឹប Manchester City មានតម្លៃ ៣.០៨ ពាន់លានដុល្លារ

  ដោយ៖ តារា

  ប្រភព :
  bbc
 • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
 • អត្ថបទថ្មី