គណនី IG ទាំង ១០ ដែលមានអ្នកចុច Follow ច្រើនបំផុតក្នុងលោក ខណះ Ronaldo វ៉ាដាច់គេ

16287
 • Instagram បានក្លាយជាបណ្តាញសង្គមដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក ដែលផ្តោតលើការចែករំលែករូបភាព ដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តិតយក និង កែច្នៃរូបភាពជាមួយ Filter ស្រស់ស្អាតជាច្រើន ។ ស្ថិតិចុងក្រោយបង្អស់បានបង្ហាញថា បណ្តាញសង្គមដែលស្ថិតក្រោមទ្រនំយក្សនៃក្រុមហ៊ុន Facebook មានអ្នកប្រើប្រាស់ខ្ទង់ ១ ពាន់លាននាក់ឯណោះជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដឹងទេថា គណនី Instagram របស់ណាខ្លះដែលទទួលបាន Follower ច្រើនបំផុត? ខណះខាងក្រោយនេះគឺជាគណនីចំនួន ១០ ដែលមានអ្នកចុច Follow ច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក៖

  ១/ Instagram មានអ្នកចុច Follow ចំនួន ២៩៨,៥៦ លាននាក់

  ២/ Cristiano Ronaldo មានអ្នកចុច Follow ចំនួន ១៦៥,១៩ លាននាក់

  ៣/ Ariana Grande មានអ្នកចុច Follow ចំនួន ១៥៤,០៧ លាននាក់

  ៤/ Selena Gomez មានអ្នកចុច Follow ចំនួន ១៤៩,៨ លាននាក់

  ៥/ Dwayne Johnson (The Rock) មានអ្នកចុច Follow ចំនួន ១៤១,៧៧ លាននាក់

  ៦/ Kim Kardashian West មានអ្នកចុច Follow ចំនួន ១៣៧,៥៤ លាននាក់

  ៧/ Kylie Jenner មានអ្នកចុច Follow ចំនួន ១៣៤,៥១ លាននាក់

  ៨/ Beyonce មានអ្នកចុច Follow ចំនួន ១២៧,៧ លាននាក់

  ៩/ Lionel Messi មានអ្នកចុច Follow ចំនួន ១១៧,៨៧ លាននាក់

  ១០/ Taylor Swift មានអ្នកចុច Follow ចំនួន ១១៧,២៩ លាននាក់

  ដោយ៖ ស្រស់

  ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
 • អត្ថបទថ្មី