បណ្ដាញសង្គមទាំង ៩ ដែលមានអ្នកលេងច្រើនបំផុត

80852
 • ​​នរណាៗ​ក៏​ដឹង​ដែរ​ថា​ Facebook ជា​បណ្ដាញ​សង្គម​ធំ​ជាង​គេ​ក្នុង​លោក​ដោយ​គិត​ត្រឹម​ចុង​ឆ្នាំ​ ២០១៧ មាន​ចំនួន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​​សកម្ម​ប្រចាំ​ខែ​ ២,១៣ ពាន់​លាន​នាក់។ ក្រៅ​ពី​ Facebook មាន​បណ្ដាញ​សង្គម​​​ជា​ច្រើន​ទៀត​ដែល​មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មិន​តិច​រយ​លាន​នាក់​នោះ​ទេ។ ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ មើលផ្លើស៍ ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​បណ្ដាញ​សង្គម​ធំ​ទាំង​ ៩ ដែលមានអ្នកលេងច្រើនបំផុតក្នុង​លោក​ ៖

  ១. Facebook មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ២,១៣ ពាន់​លាន​នាក់

  Image result for Facebook

  ២. Instagram មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ៨០០ ​លាន​នាក់

  Image result for Instagram

  ៣. Tumblr មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ៧៩៤ លាន​នាក់

  Image result for tumblr

  ៤. QZone មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ៥៦៨ លាន​នាក់

  Image result for QZone

  ៥. Sina Weibo មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ៣៧៦ លាន​នាក់

  Image result for Sina Weibo

  ៦. Twitter មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ៣៣០ លាន​នាក់

  Related image

  ៧ . LinkedIn មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ២៦០ លាន​នាក់​

  Image result for LinkedIn

  ៨. Snapchat មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ២៥៥ លាន​នាក់

  Image result for Snapchat

  ​​​៩. Vkontakte មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ៩៧ លាន​នាក់​

  Image result for Vkontakte

  ដោយ៖​ តារា

  ប្រភព :
 • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
 • អត្ថបទថ្មី