បណ្ដាញសង្គមទាំង ៩ ដែលមានអ្នកលេងច្រើនបំផុត

25870

​​នរណាៗ​ក៏​ដឹង​ដែរ​ថា​ Facebook ជា​បណ្ដាញ​សង្គម​ធំ​ជាង​គេ​ក្នុង​លោក​ដោយ​គិត​ត្រឹម​ចុង​ឆ្នាំ​ ២០១៧ មាន​ចំនួន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​​សកម្ម​ប្រចាំ​ខែ​ ២,១៣ ពាន់​លាន​នាក់។ ក្រៅ​ពី​ Facebook មាន​បណ្ដាញ​សង្គម​​​ជា​ច្រើន​ទៀត​ដែល​មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មិន​តិច​រយ​លាន​នាក់​នោះ​ទេ។ ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ មើលផ្លើស៍ ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​បណ្ដាញ​សង្គម​ធំ​ទាំង​ ៩ ដែលមានអ្នកលេងច្រើនបំផុតក្នុង​លោក​ ៖

១. Facebook មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ២,១៣ ពាន់​លាន​នាក់

Image result for Facebook

២. Instagram មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ៨០០ ​លាន​នាក់

Image result for Instagram

៣. Tumblr មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ៧៩៤ លាន​នាក់

Image result for tumblr

៤. QZone មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ៥៦៨ លាន​នាក់

Image result for QZone

៥. Sina Weibo មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ៣៧៦ លាន​នាក់

Image result for Sina Weibo

៦. Twitter មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ៣៣០ លាន​នាក់

Related image

៧ . LinkedIn មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ២៦០ លាន​នាក់​

Image result for LinkedIn

៨. Snapchat មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ២៥៥ លាន​នាក់

Image result for Snapchat

​​​៩. Vkontakte មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ៩៧ លាន​នាក់​

Image result for Vkontakte

ដោយ៖​ តារា

ប្រភព :
ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
  • អត្ថបទថ្មី