លឿនកប់!! ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿថា Porsche Taycan សាកភ្លើងមួយពេញប្រើពេលត្រឹមតែ ៣០ នាទីប៉ុណ្ណោះ

41299
  • ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងបណ្តាញសាកភ្លើងរថយន្តអគ្គិសនី Electrifying America ទើបតែបានបង្ហាញពីល្បឿនសាកភ្លើងរបស់រថយន្តអគ្គិសនីថ្មីសន្លាង ដែលក្រុមហ៊ុន Porsche ទើបតែបញ្ចេញ គឺរថយន្ត Porsche Taycan ។

    Electrify America បានយករថយន្តម៉ាក Porsche Taycan ដែលប្រើប្រាស់អាគុយកម្លាំង ៩៣ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ទៅសាកភ្លើងនៅស្ថានីយរបស់ខ្លួន ដែលមានកម្លាំងសាក ២៧០ គីឡូវ៉ាត់ ពីថាមពលភ្លើង ៥% ទៅដល់ ៨០% ដោយប្រើពេលត្រឹមតែ ២២ នាទីប៉ុណ្ណោះ ។ យ៉ាងណាមិញក្រុមហ៊ុន Porsche បានអះអាងថា ស្ថានីយនោះអាចប្រើដើម្បីសាកដល់ទៅកម្លាំង ៣៥០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងឯណោះ ប៉ុន្តែការអះអាងថា បច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានអាគុយរថយន្តណាអាចគាំទ្រថាមពលនោះឡើយ ៕

    ដោយ៖ បូណា

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
  • អត្ថបទថ្មី