ខ្ពស់ស្អាត! សូមបង្ហាញតារា​​ស្រី​ទាំង ១០ ដួងប្រចាំ K-Pop ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ដូចដើមត្នោត

429062
 • អ្នកណាៗក៏កោតសរសើរនឹងសម្រស់ រូបរាងរបស់តារា​​ស្រី​ K-Pop ថា គួរឱ្យស្រឡាញ់ដែរ ។ ខណះខាងក្រោមនេះជាតារាស្រីទាំង ១០ រូបដែល​មាន​កម្ពស់​ខ្ពស់​ជាង​គេនៅវិស័យ K-Pop៖
  ១០-Roa ក្រុម PRISTIN មានកម្ពស់ ១,៧២​ម៉ែត្រ

  ៩-New Sun ក្រុម SONAMOO មានកម្ពស់ ១,៧២​ម៉ែត្រ

  ៨-Sunga (អតីត​ក្រុម 9MUSES) មានកម្ពស់ ១,៧២​​ម៉ែត្រ

  ៧-GaEun ក្រុម Dal Shabet មានកម្ពស់ ១,៧២​​ម៉ែត្រ

  ៦-Moon Hyuna (អតីត​ក្រុម 9MUSES) មានកម្ពស់ ១,៧២​ម៉ែត្រ

  ៥-Sowon ក្រុម GFRIEND មានកម្ពស់ ១,៧៣​​ម៉ែត្រ

  ៤-Doyeon ក្រុម Weki Meki មានកម្ពស់ ១,៧៣​ម៉ែត្រ

  ៣-Euaerin (អតីត​ក្រុម 9MUSES) មានកម្ពស់ ១,៧៤​ម៉ែត្រ

  ២-Subin ក្រុម Dal Shabet មានកម្ពស់ ១,៧៥​​ម៉ែត្រ

  ១-Lee Sem (អតីត​ក្រុម 9MUSES) មានកម្ពស់ ១,៧៦​​ម៉ែត្រ

  ដោយ៖ នីតា

 • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
 • អត្ថបទថ្មី