ផ្នូប្លែកៗបំផុតនៅលើលោក ពេលឃើញហើយទោះដឹងថាបាបក៏ទប់សើចមិនជាប់

11293

ដោយសារតែមនុស្សមួយចំនួនមិនមានជាមួយយើងទេវាមិនមានន័យថា ពួកគេមិនអាចធ្វើឱ្យយើងញញឹម សូម្បីតែបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ពួកគេ ។ រូបថតមួយចំនួនដែលថតនៅកន្លែងបញ្ចុះសពបង្ហាញពីរបៀបដែលមនុស្សបានធ្វើផ្នូររបស់ពួកគេទៅជាកន្លែងចុងក្រោយសម្រាប់ការលេងសើចជាមួយពួកគេ។ ថ្ងៃនេះវិបសាយ MerlPlus បង្ហាញរូបភាពដែលគួរឱ្យអស់សំណើចបំផុតនៃផ្នូរដែលធ្វើឱ្យកាត់បន្ថយភាពសោកសៅ ។

១. បានរកឃើញដុំថ្មនេះនៅឯទីបញ្ចុះសពនៅទីក្រុងសលត៍លេករដ្ឋយូថាហ៍

២. ខ្ញុំញញឹមគ្រប់ពេលខ្ញុំទៅទីបញ្ចុះសព

៣. គ្រាន់តែបញ្ជាក់ច្បាស់

៤. យើងនៅតែអាចរក្សាទំនាក់ទំនង

៥. នោះគឺជាការធានា

ដោយ៖ វី

ប្រភព :
ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
  • អត្ថបទថ្មី