ផ្នូប្លែកៗបំផុតនៅលើលោក ពេលឃើញហើយទោះដឹងថាបាបក៏ទប់សើចមិនជាប់

71973
 • ដោយសារតែមនុស្សមួយចំនួនមិនមានជាមួយយើងទេវាមិនមានន័យថា ពួកគេមិនអាចធ្វើឱ្យយើងញញឹម សូម្បីតែបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ពួកគេ ។ រូបថតមួយចំនួនដែលថតនៅកន្លែងបញ្ចុះសពបង្ហាញពីរបៀបដែលមនុស្សបានធ្វើផ្នូររបស់ពួកគេទៅជាកន្លែងចុងក្រោយសម្រាប់ការលេងសើចជាមួយពួកគេ។ ថ្ងៃនេះវិបសាយ MerlPlus បង្ហាញរូបភាពដែលគួរឱ្យអស់សំណើចបំផុតនៃផ្នូរដែលធ្វើឱ្យកាត់បន្ថយភាពសោកសៅ ។

  ១. បានរកឃើញដុំថ្មនេះនៅឯទីបញ្ចុះសពនៅទីក្រុងសលត៍លេករដ្ឋយូថាហ៍

  ២. ខ្ញុំញញឹមគ្រប់ពេលខ្ញុំទៅទីបញ្ចុះសព

  ៣. គ្រាន់តែបញ្ជាក់ច្បាស់

  ៤. យើងនៅតែអាចរក្សាទំនាក់ទំនង

  ៥. នោះគឺជាការធានា

  ដោយ៖ វី

  ប្រភព :
 • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
 • អត្ថបទថ្មី