៣ថ្ងៃនៃឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន មានភ្ញៀវទេសចររាប់ម៉ឺននាក់ទៅលេងកម្សាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុ

40522
 • ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០​ ភ្ញៀវមកសម្រាកកម្សាន្តក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន -វៀតណាម រយៈពេល​​ ៣ ថ្ងៃ (២៤-២៦ មករា ឆ្នាំ២០២០ នៅខេត្តព្រះសីហនុ) មានដូចខាងក្រោម៖

  ក-មានទេសចរប្រមាណ ៨៧.៧៦៥នាក់ កើនឡើង ២៤.៥២%( ឆ្នាំ ២០១៩ មាន ៧០.៤៨០នាក់)
  -ជាតិប្រមាណនាក់ ៧៤.៤៩៥នាក់ កើនឡើង៦៧.១៧%(ឆ្នាំ ២០១៩ មាន ៤៤.៥៦០នាក់)
  -អន្តរជាតិប្រមាណនាក់ ១៣.២៧០នាក់ ថយចុះ៤៨.៨០%(ឆ្នាំ ២០១៩ មាន ២៥.៩២០នាក់)
  ខ-តាមព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុមាន
  -ប្រមាណ ៤១ជើងហោះហើរ ថយចុះ២២ជើង (ឆ្នាំ២០១៩ មាន ៦៣ជើង)
  -ភ្ញៀវសរុបប្រមាណ ២.៩០៧នាក់ ថយចុះ៥៣.៨៥% (ឆ្នាំ២០១៩ មាន ៦.៣០០នាក់)
  -ភ្ញៀវជាតិប្រមាណ១៣៥នាក់ ថយចុះ៣៧.១៧% (ឆ្នាំ២០១៩មាន ១៣៥នាក់)
  -អន្តរជាតិប្រមាណ២.៧៧២នាក់ ថយចុះ ៥៤.៤៤%(ឆ្នាំ២០១៩មាន ២.២៣០នាក់)
  គ-ទេសចរតាមបណ្តាកោះនានាសរុបប្រមាណ ៧.៧៤១នាក់ កើនឡើង៣.៤០% (ឆ្នាំ២០១៩មាន ៧.៤៨៦នាក់)
  -ជាតិប្រមាណ ៤.៣០០នាក់ កើនឡើង៧៣.១៧% ( ឆ្នាំ ២០១៩ មាន ២.៤៨៣នាក់)
  -អន្តរជាតិប្រមាណ៣.៤៤១នាក់ ថយចុះ៣១.២២% ( ឆ្នាំ ២០១៩ មាន ៥.០០៣នាក់)
  ឃ-អំពីមណីយដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានភ្ញៀវ សរុប១០.៦៥៤នាក់ កើនឡើង ៦០.០១% ជាតិ ១០.៤០២នាក់ កើនឡើង ៦៧.២៣% និងអន្តរជាតិ ២៥២នាក់ ថយចុះ ៤២.៤៦% (ឆ្នាំ ២០១៩ សរុប ៦.៦៥៨នាក់ ជាតិ ៦.២២០នាក់ និងអន្តរជាតិ ៤៣៨នាក់)
  ង-ភ្ញៀវតាមបណ្តាឆ្នេរនានាសរុប ៥០.៧៤៦នាក់ ជាតិ ៤៩.១១៤នាក់ និងអន្តរជាតិ ១.៦៣២នាក់។
  ច-ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០មាន នាវាទេសចរណ៍ចូលសំចតនៅកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ ០១នាវា មាន ភ្ញៀវសរុប ១.៥៩៨នាក់ ស្រី ៨៩៩នាក់ នាវិក ៧៧៩នាក់ និង ស្រី១៥៣នាក់ ៕

  ដោយ៖ ស្រស់

 • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
 • អត្ថបទថ្មី