ក្រសួងទេសចរណ៍ ដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបស្ថានភាពដែលពិភពលោកកំពុងផ្ទុះជម្ងឺកូរ៉ូណាវីរុសថ្មី

49254
  • ទោះបីជាពិភពលោកប្រឈមនឹងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មី ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណា (Coronavirus) ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែជាគោលដៅទេសចរណ៍ ដែលមានសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរគ្រប់គ្នា ដោយធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងបញ្ហាជំងឺថ្មីនេះ ដោយម៉ត់ចត់។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពដែលកំពុងផ្ទុះជំងឺនេះ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនផងដែរ ។

    ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ អំពីវិធានការមួយចំនួន ដែលឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះជំងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មីកូរ៉ូណា៖

    ដោយ៖ ស្រស់

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
  • អត្ថបទថ្មី