ចាប់ពីថ្ងៃទី១១-១៧ ខែកុម្ភៈនេះ តំបន់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងកក់ខែ

25093

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ ដូចខាងក្រោម៖

ដោយ៖ សំណាង

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
  • អត្ថបទថ្មី