ចាប់ពីថ្ងៃទី១១-១៧ ខែកុម្ភៈនេះ តំបន់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងកក់ខែ

91471
  • ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ ដូចខាងក្រោម៖

    ដោយ៖ សំណាង

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
  • អត្ថបទថ្មី