ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនឹងមានការចុះថ្លៃ

19839

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានប្រកាសឱ្យសាធារណៈជនដឹងថា តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី សម្រាប់សាំងធម្មតា ៣,៥០០ រៀល ក្នុង ១លីត្រ និង​ ៣,២៥០ រៀល ក្នុង ១លីត្រ សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះតទៅ ៕

សេចក្ដីប្រកាសជូនដំណឹង៖

ដោយ៖ សំណាង

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
  • អត្ថបទថ្មី