ជយោរ! លីគកំពូលកម្ពុជា និងហ៊ុនសែនខាប់ បានតម្លើងប្រាក់រង្វាន់ច្រើនខ្ពស់កប់ពពក

118703
 • ជ័យលាភីសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ជាតិ ព្រមទាំងក្របខណ្ឌ Metfone Cambodian League រដូវកាល២០២០ នេះតទៅ នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖

  I-សម្រាប់ជ័យលាភីការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន វគ្គប្រកួតថ្នាក់ខេត្ត៖

  ១/ ប្រាក់រង្វាន់ក្រុមជើងឯក (១៥លានរៀល)
  ២/ ប្រាក់រង្វាន់ក្រុមជើងឯករង (៧លាន៥សែនរៀល)
  ៣/ ប្រាក់រង្វាន់ក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ (៥លានរៀល)
  ៤/ ប្រាក់រង្វាន់កីឡាករទាត់ចូលទីច្រើនជាងគេ (១លាន៥សែនរៀល)
  ៥/ ប្រាក់រង្វាន់កីឡាករចាំទីល្អជាងគេ (១លាន៥សែនរៀល)
  ៦/ ប្រាក់រង្វាន់គ្រូបង្វឹកល្អជាងគេ (១លាន៥សែនរៀល)
  II-សម្រាប់ជ័យលាភីការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន វគ្គប្រកួតថ្នាក់ជាតិ៖

  ១/ ប្រាក់រង្វាន់ក្រុមជើងឯក (១០០លានរៀល)
  ២/ ប្រាក់រង្វាន់ក្រុមជើងឯករង (៦០លានរៀល)
  ៣/ ប្រាក់រង្វាន់ក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ (៣០លានរៀល)
  ៤/ ប្រាក់រង្វាន់ក្រុមអាជ្ញាកណ្តាលល្អ (៥លានរៀល)
  ៥/ ប្រាក់រង្វាន់ក្រុមទទួលបានហ្វែផ្លេ (៨លានរៀល)
  ៦/ ប្រាក់រង្វាន់កីឡាករទាត់ចូលទីច្រើនជាងគេ (៣លានរៀល)
  ៧/ ប្រាក់រង្វាន់កីឡាករចាំទីល្អជាងគេ (៣លានរៀល)
  ៨/ ប្រាក់រង្វាន់គ្រូបង្វឹកល្អជាងគេ (៣លានរៀល)
  ៩/ ប្រាក់រង្វាន់កីឡាករល្អជាងគេ (៣លានរៀល)
  III-សម្រាប់ជ័យលាភីការប្រកួតពានរង្វាន់មិត្តហ្វូនខេមបូឌានលីគ៖

  ១/ ប្រាក់រង្វាន់ក្រុមជើងឯក (១៥០លានរៀល)
  ២/ ប្រាក់រង្វាន់ក្រុមជើងឯករង (៦០លានរៀល)
  ៣/ ប្រាក់រង្វាន់ក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ (៥០លានរៀល)
  ៤/ ប្រាក់រង្វាន់ក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ៤ (៤០លានរៀល)
  ៥/ ប្រាក់រង្វាន់ក្រុមអាជ្ញាកណ្តាលល្អ (៨លានរៀល)
  ៦/ ប្រាក់រង្វាន់ក្រុមទទួលបានហ្វែផ្លេ (៨លានរៀល)
  ៧/ ប្រាក់រង្វាន់កីឡាករទាត់ចូលទីច្រើនជាងគេ (៣លានរៀល)
  ៨/ ប្រាក់រង្វាន់កីឡាករចាំទីល្អជាងគេ (៣លានរៀល)
  ៩/ ប្រាក់រង្វាន់គ្រូបង្វឹកល្អជាងគេ (៣លានរៀល)
  ១០/ ប្រាក់រង្វាន់កីឡាករល្អជាងគេ (៣លានរៀល)

  ដោយ៖ តារា

  ប្រភព :
  CNCC
 • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
 • អត្ថបទថ្មី