តោះទៅទស្សនាសម្រស់អ្នកគ្រាំទ្រស្រីៗដែលស្រស់ស្អាតបំផុតប្រចាំការប្រកួត World Cup ទាំងអស់គ្នា!

34937
  • ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ FIFA World Cup ចាប់ផ្ដើមបាន ៤ ថ្ងៃហើយ ។ ក្នុងនោះមានអ្នកគ្រាំទ្រមកគ្រប់បណ្ដាញប្រទេសមិនថាប្រទេសខ្លួនមានឈ្មោះ ឬ គ្មានឈ្មោះ នៅក្នុងការប្រកួតនេះទេ ក៏ពួកគេអញ្ជើញទៅទស្សនាពានរង្វាន់ដែលប្រព្រឹត្ត្រទៅរយះពេល ៤ ឆ្នាំម្ដងនេះ ពេញៗគ្រប់កីឡាដ្ឋានរបស់ រុស្ស៊ី ទាំងអស់ ។ ថ្ងៃនេះក្រុមការងារ MerlPlus នឹងនាំលោកអ្នកទៅទស្សនាសម្រស់អ្នកគ្រាំទ្រស្រីៗស្អាតៗមកគ្រប់បណ្ដាញប្រទេសទូទាំងពិភពលោកដែលបានទៅទស្សនា World Cup ។

    តោះទៅទស្សនាសម្រស់ពួកគេទាំងអស់គ្នា៖

    តើអ្នកគ្រាំទ្រប្រទេសណាស្អាតជាងគេ?

    ដោយ៖តារា

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
  • អត្ថបទថ្មី