សត្វទាំង ៧ ដែលដេកយូរបំផុតក្នុងលោក ដែលលោកអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមក!!!

30794

ពិភពលោកយើងនេះបានបង្កើតឡើងតម្រូវឲ្យមានថ្ងៃ និង មានយប់  ដូច្នេះហើយទើបពេលយប់គេត្រូវសម្រាក និងពេលថ្ងៃគេចេញទៅធ្វើការឬក៏ទៅរកស៊ី ឬក៏ចេញទៅធ្វើអ្វីៗផ្សេងៗដែលពួកគេចង់ធ្វើ ។ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានសត្វមួយចំនួនគឺមានដេកយូខ្លាំងណាស់សត្វខ្លះរហូតដល់ជិត ២៤ ម៉ោងក៏មានដែ ។ ដូចនេះថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងនាំលោកអ្នកទៅស្គាល់សត្វដែលដេកយូបំផុតក្នុងលោក៖

១/ សត្វ Koala

ជាមធ្យមប្រភេទសត្វនេះដេកចន្លោះពី ១៨ ទៅ ២២ ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ ។

២/ សត្វ Sloth

ជាមធ្យមសត្វនេះដេក ២០ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ។

៣/ សត្វ Hippo

សត្វនេះដេកយ៉ាងតិច ១៦ ទៅ ២០ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ។

៤/ សត្វ តោ

សត្វនេះអាចចាត់ទុកជាសត្វខ្ជិលបំផុតក្នុងលោក ព្រោះសត្វនេះដេកមិនក្រោមពី ១៨ ទៅ ២០ ជួនកាលវាដេកពេញមួយថ្ងៃតែម្ដង ។

៥/ សត្វឆ្មា

សត្វមួយវាដេកមិនក្រោមពី ១៨ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេ ។

៦/ សត្វ Lemur

ជាមធ្យមវាដេកប្រហែលជា ១៦ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ។

៧/ សត្វខ្លាឃ្មុំ Panda

ក្នុងចំណោមសត្វដេកយូបំផុតទាំង ៦ ខាងលើ ខ្លាឃ្មុំ Panda អាចចាត់ទុកថាជាសត្វមួយដែលដេកតិចជាងគេ ដែលជាមធ្យមដេកប្រហែល ១០ ម៉ោងក្នុងថ្ងៃ ៕

ដោយ៖តារា

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
  • អត្ថបទថ្មី