មេដឹកនាំទាំង ២៤ នាក់ដែលសាហាវឃោឃៅបំផុតក្នុងប្រវិត្តសាស្ត្រពិភពលោក

63425
 • នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ ឬក៏កុលសម្ព័លណាមួយ ជាដាច់ខាតត្រូវតែមានមេដឺកនាំម្នាក់ ។ ប្រសិនបើប្រទេស ឬ នគរណាមួយគ្មាន ស្ដេច ឬ មេដឹកនាំ ដើម្បីគ្រប់គ្រងនោះប្រាកដណាស់គឺមិនមានសន្តិភាព និងឈានទៅរកភាពសុខសប្បាយរុងរឿងបាននោះឡើយ ព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗ ៩៩.៩៩ ភាគរយគឺគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាងជាគិតពីប្រយោជន៏ជារួម ។ ប៉ុន្តែផ្ទុយពីនេះទៅវិញ ប្រសិនបើ ស្ដេច ឬ មេដឹកនាំ ណាមួយ ដឹកនាំប្រទេសគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ដោយជិៈជាន់គាប់សង្កត់ប្រជាជនរបស់ខ្លួន នោះពួកគេប្រៀបបានដូចជារស់នៅក្នុងឋាននរកអញ្ចឹញ ។ ដូចច្នេះហើយបានជាវិបសាយ MerlPlus សូមបង្ហាញ ស្ដេច និង មេដឺកនាំ ចំនួន ២៤ នាក់ដែលឃោឃៅបំផុតក្នុងប្រវិត្តសាស្ត្រពិភពលោក ដែលពួកគេបានសម្លាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនរាប់លាននាក់ ក្នុងនោះក៏មានអតីតមេដឹកនាំរបស់យើងម្នាក់ផងដែរ ។

  ១. អធិរាជ Qin Shi Huang

  Image result for Qin Shi Huang

  ២. Caligula

  Qin Shi Huang

  ៣. Attila the Hun

  Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus (aka Caligula)

  ៤. ស្ដេចស្រី Wu Zetian ឬ អធិរាជ Wu ឬ អ៊ូម៉ីនាង

  Related image

  ៥. Genghis Khan

  Related image

  ៦. Tomas de Torquemada

  Related image

  ៧. មែទ័ព Timur Timer  ( Tamerlane )

  Image result for Timur

  ៨. Vlad III, Prince of Wallachia ឬ Vlad Dracula

  Related image

  ៩. Czar Ivan IV ( Ivan the Terrible )

  Related image

  ១០. Queen Mary I (Bloody Mary)

  Image result for Source: Biography, Britannica Queen Mary I

  ១១. Countess Elizabeth Báthory of Ecsed (the Blood Countess)

  Related image

  ១២. Maximilian Robespierre

  Image result for Maximilien Robespierre

  ១៣. ស្ដេច Leopold II

  Related image

  ១៤. Mehmet Talat Paşa

  Image result for Mehmet Talat Paşa

  ១៥. Vladimir Lenin

  Related image

  ១៦. Benito Mussolini

  Image result for Benito Mussolini

  ១៧. Joseph Stalin

  Image result for Joseph Stalin

  ១៨. Adolf Hitler

  Related image

  ១៩. Khorloogiin Choibalsan

  Image result for Khorloogiin Choibalsan

  ២០. Francisco Franco

  Image result for Francisco Franco

  ២១. Mao Zedong

  Related image

  ២២.ប៉ុល ពត

  Image result for Pol Pot

  ២៣. Idi Amin

  Related image

  ២៤. Augusto Pinochet

  Related image

  ដោយ៖តារា

  ប្រភព :
 • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
 • អត្ថបទថ្មី