មេដឹកនាំទាំង ២៤ នាក់ដែលសាហាវឃោឃៅបំផុតក្នុងប្រវិត្តសាស្ត្រពិភពលោក

18951

នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ ឬក៏កុលសម្ព័លណាមួយ ជាដាច់ខាតត្រូវតែមានមេដឺកនាំម្នាក់ ។ ប្រសិនបើប្រទេស ឬ នគរណាមួយគ្មាន ស្ដេច ឬ មេដឹកនាំ ដើម្បីគ្រប់គ្រងនោះប្រាកដណាស់គឺមិនមានសន្តិភាព និងឈានទៅរកភាពសុខសប្បាយរុងរឿងបាននោះឡើយ ព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗ ៩៩.៩៩ ភាគរយគឺគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាងជាគិតពីប្រយោជន៏ជារួម ។ ប៉ុន្តែផ្ទុយពីនេះទៅវិញ ប្រសិនបើ ស្ដេច ឬ មេដឹកនាំ ណាមួយ ដឹកនាំប្រទេសគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ដោយជិៈជាន់គាប់សង្កត់ប្រជាជនរបស់ខ្លួន នោះពួកគេប្រៀបបានដូចជារស់នៅក្នុងឋាននរកអញ្ចឹញ ។ ដូចច្នេះហើយបានជាវិបសាយ MerlPlus សូមបង្ហាញ ស្ដេច និង មេដឺកនាំ ចំនួន ២៤ នាក់ដែលឃោឃៅបំផុតក្នុងប្រវិត្តសាស្ត្រពិភពលោក ដែលពួកគេបានសម្លាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនរាប់លាននាក់ ក្នុងនោះក៏មានអតីតមេដឹកនាំរបស់យើងម្នាក់ផងដែរ ។

១. អធិរាជ Qin Shi Huang

Image result for Qin Shi Huang

២. Caligula

Qin Shi Huang

៣. Attila the Hun

Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus (aka Caligula)

៤. ស្ដេចស្រី Wu Zetian ឬ អធិរាជ Wu ឬ អ៊ូម៉ីនាង

Related image

៥. Genghis Khan

Related image

៦. Tomas de Torquemada

Related image

៧. មែទ័ព Timur Timer  ( Tamerlane )

Image result for Timur

៨. Vlad III, Prince of Wallachia ឬ Vlad Dracula

Related image

៩. Czar Ivan IV ( Ivan the Terrible )

Related image

១០. Queen Mary I (Bloody Mary)

Image result for Source: Biography, Britannica Queen Mary I

១១. Countess Elizabeth Báthory of Ecsed (the Blood Countess)

Related image

១២. Maximilian Robespierre

Image result for Maximilien Robespierre

១៣. ស្ដេច Leopold II

Related image

១៤. Mehmet Talat Paşa

Image result for Mehmet Talat Paşa

១៥. Vladimir Lenin

Related image

១៦. Benito Mussolini

Image result for Benito Mussolini

១៧. Joseph Stalin

Image result for Joseph Stalin

១៨. Adolf Hitler

Related image

១៩. Khorloogiin Choibalsan

Image result for Khorloogiin Choibalsan

២០. Francisco Franco

Image result for Francisco Franco

២១. Mao Zedong

Related image

២២.ប៉ុល ពត

Image result for Pol Pot

២៣. Idi Amin

Related image

២៤. Augusto Pinochet

Related image

ដោយ៖តារា

ប្រភព :
ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
  • អត្ថបទថ្មី