បង្អែមដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតក្នុងលោក បង្អែមខ្លះមួយចានអាចទិញផ្ទះមួយល្វែងបានយ៉ាងងាយ

89289
 • ៧/ បង្អែម La Madeline au Truffle មានតម្លៃ ២៥០ ដុលារ ក្នុងមួយកែវ

  Related image

  ៦/ បង្អែម Beyond Gourmet Jelly Beans មានតម្លៃ ៥០០ ដុលារ ព្រោះវាស្រោមមាស

  Image result for Beyond Gourmet Jelly Beans

  ៥/ បង្អែម Golden Phoenix Cupcake តម្លៃ ១០០០ ដុលារ ព្រោះគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែស្រោមមាស

  Related image

  ៤/ បង្អែម Golden Opulence Sundae តម្លៃ ១០០០ ដុលារ ឡើងទៅ ព្រោះគ្រឿងផ្សំថ្លៃៗ ហើយកម្ម៉ង់ ២ ថ្ងៃទើបបាន

  Image result for Golden Opulence Sundae

  ៣/ នំដូណាត់  Krispy Kreme’s Luxe Doughnut នំដូណាត់នេះស្រោមមាស និង ពេជ្រ ជាមួយតម្លៃ ១៦៨៥​​ ដុលារ

  Image result for Krispy Kreme's Luxe Doughnut

  ២/ ការ៉េម Chocolate Frrrozen Haute Ice Cream Sundae ការ៉េមនេះមានតម្លៃអាចទិញ Luxus ៣៣០ មួយគ្រោះបាន ព្រោះមានតម្លៃ ២៥,០០០ ដុលារ

  ១/ បង្អែម The Lindeth Howe Country House Hotel Chocolate Pudding ប្រសិនបើទិញបង្អែមមួយចាននេះអ្នកអាចទិញផ្ទះមួយល្វែងបានមួយយ៉ាងងាយស្រួល ព្រោះវាមានតម្លៃរហូតដល់ ៣៥,០០០ ដុលារ អ្នកចង់ញាំបង្អែមនេះទោះកម្ម៉ង់ទុក ៣ សប្ដាហ៍មុនទើបបានញាំ

  Image result for The Lindeth Howe Country House Hotel Chocolate Pudding

  ដោយ៖តារា

  ប្រភព :
 • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
 • អត្ថបទថ្មី