បង្អែមដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតក្នុងលោក បង្អែមខ្លះមួយចានអាចទិញផ្ទះមួយល្វែងបានយ៉ាងងាយ

32124

៧/ បង្អែម La Madeline au Truffle មានតម្លៃ ២៥០ ដុលារ ក្នុងមួយកែវ

Related image

៦/ បង្អែម Beyond Gourmet Jelly Beans មានតម្លៃ ៥០០ ដុលារ ព្រោះវាស្រោមមាស

Image result for Beyond Gourmet Jelly Beans

៥/ បង្អែម Golden Phoenix Cupcake តម្លៃ ១០០០ ដុលារ ព្រោះគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែស្រោមមាស

Related image

៤/ បង្អែម Golden Opulence Sundae តម្លៃ ១០០០ ដុលារ ឡើងទៅ ព្រោះគ្រឿងផ្សំថ្លៃៗ ហើយកម្ម៉ង់ ២ ថ្ងៃទើបបាន

Image result for Golden Opulence Sundae

៣/ នំដូណាត់  Krispy Kreme’s Luxe Doughnut នំដូណាត់នេះស្រោមមាស និង ពេជ្រ ជាមួយតម្លៃ ១៦៨៥​​ ដុលារ

Image result for Krispy Kreme's Luxe Doughnut

២/ ការ៉េម Chocolate Frrrozen Haute Ice Cream Sundae ការ៉េមនេះមានតម្លៃអាចទិញ Luxus ៣៣០ មួយគ្រោះបាន ព្រោះមានតម្លៃ ២៥,០០០ ដុលារ

១/ បង្អែម The Lindeth Howe Country House Hotel Chocolate Pudding ប្រសិនបើទិញបង្អែមមួយចាននេះអ្នកអាចទិញផ្ទះមួយល្វែងបានមួយយ៉ាងងាយស្រួល ព្រោះវាមានតម្លៃរហូតដល់ ៣៥,០០០ ដុលារ អ្នកចង់ញាំបង្អែមនេះទោះកម្ម៉ង់ទុក ៣ សប្ដាហ៍មុនទើបបានញាំ

Image result for The Lindeth Howe Country House Hotel Chocolate Pudding

ដោយ៖តារា

ប្រភព :
ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
  • អត្ថបទថ្មី