ថ្លៃៗណាស់! ទៅស្គាល់ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ ដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតទាំង ៩ នៅក្នុងពិភពលោក

59873
  • បាល់ទាត់ជាការប្រកួតប្រជែងដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោក។ បាល់ទាត់ក៏ជាកីឡាមួយប្រភេទមានប្រជាប្រិយភាពបំផុត ដែលមានអ្នកទស្សនា និងគាំទ្ររាប់ពាន់លាននាក់។ ម្ចាស់ជើងឯកតែងតែទទួលបានពានរង្វាន់ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីជ័យជម្នះរបស់ពួកគេ ដោយក្នុងនោះពួកគេទទួលបានទាំងប្រាក់រង្វាន់ និងពានតំណែងមួយផងដែរ។ ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលមិនសូវបានដឹងប៉ុន្មាននោះទេ អំពីតម្លៃការផលិតពានរង្វាន់ដែលក្លិប ឬប្រទេសលើកនោះឡើយ ដោយខាងក្រោមនេះ MerlPlus នឹងទម្លាយពីពានរង្វាន់ដែលមានតម្លៃផលិតខ្ពស់បំផុតទាំង៩ នៅលើភពផែនដី៖
    ៩. ពានរង្វាន់ English Premier League មានតម្លៃ ១០,០០០ ដុល្លារ ៨. ពានរង្វាន់ UEFA Champions League មានតម្លៃ ១៥,០០០ ដុល្លារ ៧. ពានរង្វាន់ Bundesliga មានតម្លៃ ៥៧,១០២ ដុល្លារ ៦. ពានរង្វាន់ Serie A មានតម្លៃ ៦៦,០០០ ដុល្លារ ៥. ពានរង្វាន់ African Cup of Nations មានតម្លៃ ១៥០,០០០ ដុល្លារ ៤. ពានរង្វាន់ FA Cup មានតម្លៃ ១.១៨០.០០០ ដុល្លារ ៣. ពានរង្វាន់ UEFA Europa League មានតម្លៃ ៤.៥ លានដុល្លារ ២. ពានរង្វាន់ Copa Libertadores មានតម្លៃ ៨.៥ លានដុល្លារ ១. ពានរង្វាន់ FIFA World Cup មានតម្លៃ ២០,០០០,០០០ ដុល្លារ ដោយ៖ តារា

    ប្រភព :
    khelnow
  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
  • អត្ថបទថ្មី