គ្រូបង្វឹកចំនួន ១០ រូបដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក

14992
 • គ្រូបង្វឹកដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងក្លឹបមួយ ដែលជាអ្នករៀបចំប្រព័ន្ធលេងរបស់ក្រុម និងបច្ចេកទេសទាំងអស់នៅក្នុងក្លឹបមួយ ហើយក្រុមលេងបានល្អ ឬលេងមិនបានល្អគឺអាស្រ័យទៅលើគ្រូបង្វឹក ឬ អ្នកចាត់ការនេះហើយ ។ ដូច្នេះហើយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ក៏ត្រូវតែសមាមាត្រទៅនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់ផងដែរ ។ ខណះខាងក្រោមនេះគឺជាគ្រូបង្វឹកទាំង ១០ រូបដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក៖

  ១០/ លោក Mike Shanahan គ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់អាមេរិកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ៣៥ លានដុល្លារ

  ៩/ លោក Arsene Wenger អតីតអ្នកការចាត់ការទូទៅរបស់ក្លឹបកាំភ្លើងធំ Arsenal ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ៣៩ លានដុល្លារ

  ៨/ លោក Phil Jackson បានអតីតគ្រូបង្វឹកបាល់បោះអាមេរិកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ៤៥ លានដុល្លារ

  ៧/ លោក Carlo Ancelotti អ្នកចាត់ការក្លឹបបាល់ទាត់ Napoli ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ៥៥ លានដុល្លារ

  ៦/ លោក Fabio Capello អតីតអ្នកចាត់ការទូទៅបាល់ទាត់អ៊ីតាលីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ៥៥ លានដុល្លារ

  ៥/ លោក Joe Gibbs អតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់អាមេរិកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ៦០ លានដុល្លារ

  ៤/ លោក Sir Alex Ferguson អតីតអ្នកចាត់ការទូទៅក្លឹប Manchester United ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ៦០ លានដុល្លារ

  ៣/ លោក Pat Riley បានគ្រូបង្វឹកបាល់បោះអាមេរិកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ៨០ លានដុល្លារ​​

  ២/ លោក Martin Edwards គ្រូបង្វឹកអ្នកចាំទីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ១៤៣ លានដុល្លារ

  ១/ លោក Al Davis អតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់អាមេរិកមានទ្រព្យសម្បត្តិ ៥០០ លានដុល្លារ

  ដោយ៖តារា

  ប្រភព :
  foxsports
 • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
 • អត្ថបទថ្មី