គន្លឹខ្លីៗទាំង ៨ ដែលធ្វើឱ្យរថយន្តរបស់អ្នកស៊ីសាំងតិច
  • ព្រហស្បត្តិ៍ ៨ កុម្ភៈ ២០១៨

ការប្រើប្រាស់រថយន្តធម្មតាបាននាំមកនូវការចំណាយលើឥន្ធនៈដ៏សំខាន់។ លើសពីនេះទៅទៀតមានការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងចំងាយនិងភាពញឹកញាប់នៃសេវាកម្មថែទាំ។ ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ មើលផ្លើស៍ និងណែនាំវិធីទាំងប្រាំបីដែលនឹងអាចជួយលោកអ្នកក្នុងការកាត់បន្ថយមិនចំណាយទៅលើប្រេងឥន្ធនៈ និង ការចំណាយលើការថែទាំ។ ១.កុំដាក់ឈ្នាន់ទៅលើដែក មនុស្សម្នាក់មើលឃើញអ្នកបើកបរជាច្រើននៅតាមដងផ្លូវដែលគ្រាន់តែចូលចិត្តឈ្លោះប្រកែកគ្នា។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាលារៀនបើកបរយើងត្រូវបានគេប្រាប់ថាការបង្កើនល្បឿននិងហ្វ្រាំងគួរតែត្រូវបានធ្វើដោយរលូនពីព្រោះវាជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេង។ […]

  • អត្ថបទថ្មី