កូវីដ១៩៖លោកឃួង ស្រេង អំពាវនាវដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម កុំឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញលើម្ចាស់ដើមការដែលបានរំសាយ
  • សុក្រ ២០ មិនា ២០២០

រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញបាន​ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង​ថា​ ដើម្បី​ជា​ការ​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​ម្ចាស់​កម្មវិធី​នានា ដែល​ត្រូវ​បាន​រំសាយ​វិញ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ចេញ​សេចក្តី​អំពាវនាវ​ដល់​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម មាន​ចុងភៅ ម្ចាស់​អគារភោជនីយដ្ឋាន ម្ចាស់​មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់​ជួល​រៀបចំ​កម្មវិធី​ទាំងអស់​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ សូម​មេត្តា​កុំ​កាត់​លុយ ឬ​យក​លេស​ទាមទារ​សំណង​នៃ​ការ​ខាតបង់​ពី​ម្ចាស់​កម្មវិធី​ដែល​បាន​កក់​ប្រាក់ […]

  • អត្ថបទថ្មី