ប្រាប់តៗគ្នាផង! ប្រយ័ត្នយំអត់ចេញទៅ អ្នកដែលចូលចិត្តលេង TikTok
  • សុក្រ ២៦ មិថុនា ២០២០

អ្នកចូលចិត្តលេងកម្មវិធីកម្សាន្ត TikTok ប្រយ័ត្នក្រុមហ៊ុនទាញយកព័ត៌មានឯកជនភាពអត់ដឹងខ្លួន។ នេះបើយោងតាមការឱ្យដឹងរបស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា។ តាមការបញ្ជាក់របស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា បានឱ្យដឹងថា យើងដឹងស្រាប់ហើយថាភាពជាឯកជន ពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងការរស់នៅដើម្បីការពារសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការលួចយកព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ធ្វើជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន […]

  • អត្ថបទថ្មី